budova_skoly

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V MALÉ SKÁLE

PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO MŠ MALÁ SKÁLA VE DNECH 2. 5. 2019 OD 14:30 - 16:00 HOD!

TENTO DEN SI MŮŽETE VYZVEDNOUT FORMULÁŘE : ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ. PŘINESTE, PROSÍM, SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM STANOVIL TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V ZŠ A MŠ MALÁ SKÁLA PRO

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020
NA 10. 5. 2019

VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE BUDEME PŘIJÍMAT OD 8,00 - 16,00 HODIN V BUDOVĚ MŠ.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PROBÍHÁ PODLE KRITÉRIÍ, KTERÁ STANOVUJE ŘEDITEL ZŠ A MŠ A POUZE DO VÝŠE URČENÉ KAPACITY MŠ. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE OBDRŽÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI OSOBNĚ - NEJPOZDĚJI DO 30 DNŮ V BUDOVĚ MŠ.

2012 Základní škola Malá Skála