budova_skoly

Režim dne v mateřské škole

6,30 - 8,00 scházení dětí
6.30 - 9,00 hry - činnosti dle volby dětí - individuální činnost
komunitní kruh
tělovýchovná chvilka - hygiena - přesnídávka
9,00 - 9,45 individuální činnosti, hlavní blok řízených činností podle ŠVP
9,45 - 11,20 vycházka - pobyt venku
11,20 - 12,00 oběd
12,00 - 14,00 hygiena - odpolední klid - spánek nebo klidové činnosti
14,00 - 16,00 svaèina - zájmové činnosti - rozcházení dětí
Režimová pružnost podle podmínek (počasí, počet dětí, absence učitelek apod.)

Personální obsazení

Mateřská škola: jednotřídní, od 1. 1. 2012 dvoutřídní
Provozní doba: 6,30 - 16,00 hodin
Ředitel právního subjektu Základní škola: Mgr. Bohumír Finke
Vedoucí odloučeného pracoviště MŠ: Yveta Plátková
Učitelky: Hana Kloučková, Bc. Jana Přeučilová
Asistentka pedagoga: Iva Jakimivová
Vedoucí provozní jednotky MŠ a ZŠ: Ivana Jíšová
Kapacita (hygienická): 45 dětí

Vypracovala: Yveta Plátková a ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Bohumír Finke

2012 Základní škola Malá Skála