budova_skoly

O školské radě

Školská rada zahájila svoji činnost 19. 12. 2005 Pracuje ve složení tří členů. Zástupcem rodičů byla zvolena Eliška Zikudová, zástupcem učitelů Alexandra Seidlová a zástupcem zřizovatele školy Šárka Bredlerová. Schůzek školské rady se také pravidelně účastní ředitel Bohumír Finke. Pole působnosti školské rady je dáno paragrafem 167, 168 Sbírky zákonů č. 561/2004 Podle mého názoru je podstatné, že vizí školské rady je pomáhat vytvářet dobré zázemí pro přípravu žáků na jejich další vzdělávání a povolání. Rodiče mohou členy rady kontaktovat přímo v případě svých námětů na zlepšení činnosti týkající se funkce školy.

Kontakty na členy školské rady:

Šárka Berdlerová - předseda
tel. 777 320 489
e-mail:

Alexandra Seidlová
tel. 775 352 060
e-mail:

Eliška Zikudová
tel. 737 877 518
e-mail:
2012 Základní škola Malá Skála