budova_skoly

Mateřská škola Malá Skála

Od 1. 1. 2012 se navýšila kapacita na 45 dětí, MŠ je dvoutřídní
č. p. 387 – součást Základní školy Malá Skála č. p. 60
Od 1. 1. 2003 je MŠ odloučeným pracovištěm ZŠ
Zřizovatel: Obecní úřad Malá Skála

Statutární orgán: ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Bohumír Finke
vedoucí odloučeného pracoviště: Yveta Plátková
Telefon ZŠ: 483 392 043
Telefon MŠ: 483 392 126

Právní forma školy: příspěvková organizace s právní subjektivitou od 3. 2. 2003
IČO ZŠ: 70982988
Zařazení do sítě školy - 22. 1. 2003

Škola sdružuje:

- základní školu (kapacita 190 žákù)
- mateřskou školu (kapacita 45 dětí)
- školní družinu (kapacita 30 žákù)
- školní jídelnu pro ZŠ a MŠ (kapacita 200 jídel)

MŠ Malá Skála organizuje předškolní vzdělávání.

2012 Základní škola Malá Skála