budova_skoly

V letošním školním roce 2018/19 mohou navštěvovat školní družinu žáci 1. - 3. ročníku. Žáci 4. ročníku pouze výjmečně na doplnění stavu.

Vychovatelky:

Zuzana Miňovská
Eliška Sýkorová

Provoz

ranní: 6:15 - 7:20
odpolední 11:15 - 16:00

Poplatky

100 Kc měsíčne na účet školy
číslo účtu:

963852329/0800

variabilní symbol:

31432111


Doporučujeme vhodné oblečení V časovém rozmezí 13:00 - 14:30 ponechte děti ve školní družině (vycházky, výlety)

2012 Základní škola Malá Skála