budova_skoly

Vychovatelky:

Zuzana Miňovská
Eliška Sýkorová

Provoz

ranní: 6:15 - 7:20
odpolední 11:15 - 16:00

Poplatky

80 Kc měsíčne na účet školy
číslo účtu:

963852329/0800

variabilní symbol:

31432111


Doporučujeme vhodné oblečení V časovém rozmezí 13:00 - 14:30 ponechte děti ve školní družině (vycházky, výlety)

2012 Základní škola Malá Skála