budova_skoly

Pravidelné akce v mateřské škole

Září a červen

Dopravní hřiště v Turnově

Říjen a listopad

Slavnost dýní - na zahradě MŠ

Prosinec

Mikulášská nadílka v MŠ
Vánoční besídka s tvořivou dílnou

Leden

Týden recyklace

Únor

Maškarní rej v MŠ

Březen

Jarní týden barev
Jarní koncert v Sokolovně společně se ZUŠ Turnov a ZŠ

Duben

Zápis do 1. třídy
Rej čarodějnic na zahradě MŠ
Kurz první pomoci - ČČK Jablonec n. N.

Květen

Zápis do MŠ – termín bude upřesněn, sledujte vývěsky!
Návštěva požární zbrojnice v Malé Skále
Výlety po okolí

Červen

Týden čtení dětem – v rámci akce Celé Česko čte dětem – 1.6. – 5.6.
Výstava výtvarných prací dětí ZŠ a MŠ v ZŠ, vystoupení na vernisáži
Výlet s rodiči na raftech z Malé Skály k Zrcadlové koze
Besídka na rozloučenou s předškoláky, hry a posezení na zahradě MŠ

Kurz plavání v Jablonci n/N společně se ZŠ
Nepravidelně - divadelní představení, vystoupení kouzelníka, kabaret ....

2012 Základní škola Malá Skála