budova_skoly

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za školní rok 2017/2018 je možné stáhnout zde.
2012 Základní škola Malá Skála