budova_skoly

Školní jídelna

V letošním roce nedošlo k zásadním změnám v provozu. Stále platí provozní řád školní jídelny, kdy rodič může dítě omluvit na druhý den z oběda do 15:00 hodin dne předchozího a na daný den může provést odhlášení pouze rodič, nebo zákonný zástupce do 7:00 na telefonních číslech školy 721 458 907, 483 392 043, nebo 736 753 714 . Pokud rodič omluví dítě až ráno, oběd mu bude započítán. Rodič si může vyzvednout oběd po dohodě s vedoucí jídelny v době od 11.00 do 13.00 hod. do jím přineseným nádob.

Platba za oběd dětí:
1. - 4. třídy je 24 Kč.
5. - 9. třídy je 26,-Kč
u patnáctiletých dětí 28,-Kč

Měsíční záloha za platbu oběda doporučujeme zvýšit na:
500,-Kč u dětí 1. až 4. třídy
550,-Kč u dětí od 11 do 15 let
600,-Kč u 15 letých
Pro informaci uvádíme i další platby školy a čísla účtů včetně variabilního symbolu.

platba

částka

číslo účtu

variabilní symbol

oběd ZŠ 1.-4.tř.500,- Kč963852329/080031412111
oběd ZŠ 5.-9.tř.550,-Kč963852329/080031412111
oběd ZŠ nad 15 let600,-Kč963852329/080031412111
stravné MŠ /oběd,svačina/700,-Kč963852329/080031412111


V mateřské škole zaplatí rodiče za stravu dětí za celý den 37,-Kč, bez odpoledních svačin 31,-Kč.
Děti, které dosáhly 6 let zaplatí 38,- Kč a bez odpolední svačiny 32,- Kč.
Doporučujeme zvýšit zálohovou měsíční platbu na 700,- Kč


Vedoucí školní jídelny: Radka Roglová
Kuchařky:Dana Kovářová, pomocná kuchařka Šárka Burianová
2012 Základní škola Malá Skála