budova_skoly

Školní jídelna

V letošním roce nedošlo k zásadním změnám v provozu. Stále platí provozní řád školní jídelny, kdy rodič může dítě omluvit na druhý den z oběda do 15:00 hodin dne předchozího a na daný den může provést odhlášení pouze rodič, nebo zákonný zástupce do 7:00 na telefonních číslech školy 721 458 907 483 392 043 nebo 736 753 714 . Pokud rodič omluví dítě až ráno, oběd mu bude započítán. Rodič si může vyzvednout oběd po dohodě s vedoucí jídelny v době od 11.00 do 13.00 hod. do jím přineseným nádob.
Platba za oběd dětí 1. - 4. třídy je 22 Kč. Od 5. do 9. třídy stojí oběd 24,-Kč, a u patnáctiletých dětí 26,-Kč
Měsíční záloha za platbu oběda doporučujeme zvýšit na 450,-Kč u dětí 1. až 4. třídy a u ostatních na 500,- Kč
Pro informaci uvádíme i další platby školy a čísla účtů včetně variabilního symbolu.

platba

částka

číslo účtu

variabilní symbol

oběd ZŠ 1.-4.tř.450,-Kč963852329/080031412111
oběd ZŠ 5.-9.tř.500,-Kč963852329/080031412111
stravné MŠ /oběd,svačina/500,-Kč963852329/080031412111
pobytné školní družina100,-Kč963852329/080031432111
pobytné MŠ350,-Kč963852329/080031112111
V mateřské škole zaplatí rodiče za stravu dětí za celý den 32,-Kč, bez odpoledních svačin 26,-Kč. Děti, které dosáhly 6 let zaplatí 33,- Kč a bez odpolední svačiny 27,- Kč.
Doporučujeme zvýšit zálohovou měsíční platbu na 600,- Kč
Vedoucí školní jídelny: Radka Roglová
Kuchařky:Dana Kovářová, pomocná kuchařka Šárka Burianová
2012 Základní škola Malá Skála