budova_skoly

Zájmové kroužky v roce 2017/2018

Pondělí

Flétna

11:25 - 12:15 hod.Daniela Nechutná
učebna 4. tř.

stolní tenis 5. tř.

6. tř. 12:20 - 13:00 hod.Ivan Adam
učebna 6. tř.

tenis

6., 7. tř. 14:00 - 15:00 hod.Bohumír Finke
tělocvična

Úterý

Tenis

1. tř.11:25 - 12:10 hod.Bohumír Finke
tělocvična

Tenis

2. tř.12:15 - 13:00 hod.Bohumír Finke
tělocvična

stolní tenis

8. tř 13:05 - 14:00 hod.Ivan Adam
učebna 6. tř.

Odbíjená dívky

14:05 - 14:55 hod.Alexandra Seidlová
tělocvična, kurty

Středa

Tenis

4. tř.11:25 - 12:10 hod.tělocvična
dílny

Výtvarný

1. skupina12:10 - 13:00 hod.Klára Kadavá
dílny

Výtvarný

2. skupina13:10 - 13:55 hod.Klára Kadavá
dílny

Flétna

11:30 - 14:45 hod.Daniela Nechutná
učebna 4. třídy

Ruční práce

13:05 - 14:00 hod.Ivana Jíšová

učebna 4. tř.

Odbíjená

1. st14.00 - 14.45 hod.Bohumír Finke
tělocvična, hřiště

Vědecký Archimedes

1. st12:30 - 14:30 hod.Pavel Kalpakcis

učebna fyziky

2. st14:00 - 16:00 hod.Pavel Kalpakcis

učebna fyziky

Čtvrtek

Stolní tenis

6, 7. tř.11:20 - 12:10 hod.Ivan Adam
učebna 6. tř.

Stolní tenis

9. tř.12:15 - 13:00 hod.Ivan Adam
učebna 6. tř.

Tenis

3. tř.13:05 - 14:00 hod.Bohumír Finke
tělocvična

Tenis

5. tř.14:05 - 14:55 hod.Bohumír Finke
tělocvična

Pátek

Flétna

11:15 - 14:45 hod.Daniela Nechutná
učebna 4. třídy

Odbíjená

chlapci 2. st.13:15 - 14:30 hod.Bohumír Finke
tělocvična, kurty

Automodelářský

15:00 - 17:00 hod. Marcel Havrda
dílny
2012 Základní škola Malá Skála