budova_skoly

Zájmové kroužky v roce 2018/2019

Pondělí

Ruční práce

12:15 - 13:00 hod.Ivana Jíšová
učebna 1. tř.

tenis

3. tř. 13:05 - 13:55 hod.Bohumír Finke
tělocvična

Úterý

Anglický jazyk

2. tř.11:25 - 12:10 hod.Vlachová
učebna 5. tř.

Tenis

1. + 2. tř.12:15 - 13:00 hod.Bohumír Finke, Kovářová
tělocvična

Středa

Anglický jazyk

2. tř.11:25 - 12:10 hod.Vlachová
učebna 5. tř

Výtvarný

1. skupina13:05 - 13:55 hod.Klára Kadavá
dílny

Flétna

11:30 - 14:45 hod.Daniela Nechutná
učebna 4. třídy

Odbíjená

1. stupeň12:15 - 13:05 hod.Bohumír Finke

tělocvična, kurty

Odbíjená

dívky13:10 - 14:00 hod.Alexandra Seidlová
tělocvična

Čtvrtek

Výtvarný

2. skupina12:15 - 13:05 hod.Klára Kadavá
dílny

Tenis

4. tř.13:05 - 14:00 hod.Bohumír Finke
tělocvična

Tenis

5. tř.14:05 - 14:55 hod.Bohumír Finke
tělocvična

Pátek

Flétna

11:15 - 14:45 hod.Daniela Nechutná
učebna 4. třídy

Odbíjená

chlapci 2. st.13:15 - 14:30 hod.Bohumír Finke
tělocvična, kurty

Automodelářský

15:15 - 17:00 hod. Marcel Havrda
dílny
2012 Základní škola Malá Skála