budova_skoly

Vítejte na stránkách ZŠ Malá Skála

Aktuality:

Zveřejnění první verze rozvrhů pro následující rok

Aktualizované kritéria pro přijetí do MŠ k nahlédnutí naleznete zde.
19. 1 se konal ples k 60. výročí školy. Video z plesu si můžete prohlédnout zde
26. 4. 2018 se koná od 15:00 hodin konzultační den pro rodiče žáků
Ve dnech 30. 4 a 7. 5. 2018 bude vyhlášeno ředitelské volno
2. termín zápisu do 1. třídy 19. 4. 2018 vždy od 13.00 do 16.00 hod

Informace o zápisu do MŠ zde

Zřízeny emailové adresy zaměstnanců školy více informací zde

Změna telefonního čísla 736 753 714

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: petra.cerna@sms-sluzbyc.cz, tel. +420 604 967 432

2012 Základní škola Malá Skála